OM AKADEMOS BIBLIOTEK KONTAKT


BibliotekMangfoldigheden på arbejde - hvor svært kan det være?

Rapporten er udsendt i forbindelse med projektet: ”Flere nydanskere
i job”, som gennemføres i partnerskab mellem AF Storkøbenhavn og
AKADEMOS.

Projektet er støttet af EU’s Socialfond for Købehavn og Frederiksberg.


Svingdøre og nydanskere.

Rapport om fastholdelsen af nydanskere pÅ arbejdsmarkedet.
Denne rapport udsendes som led i projektet ”Flere nydanskere i Job”.

Projektet har til formål at erkende barrierer for integration af nydanskere
på arbejdsmarkedet, samt afprøve integrationsværktøjer, som kan
kvalificere integrationsindsatsen.

DOWNLOAD PDF >>>