OM AKADEMOS BIBLIOTEK KONTAKT


Foredrag


Et inspirerende foredrag bryder den daglige rutine og skaber nyt liv i organisationen.
Det fremmer innovation, nytænkning og ikke mindst et godt arbejdsklima.

Akademos ' partnere er derfor flittigt anvendte foredragsholdere i både virksomheder,
foreninger og institutioner.

Vi kan tilbyde en lang række spændende aktiviteter, som er med til at udbygge corporate
ånden og sammenholdet – dels mellem medarbejderne dels også mellem ledelse og
medarbejdere. Endelig kan der være grupper af medarbejdere og ledelse, som ønsker
en særlig input indenfor forskellige områder.

Akademos partnere tilbyder en vifte af spændende og motiverende foredrag, der ofte
arrangeres som gå-hjem-møder

• Idéudvikling. Foredrag for kommende ledige, der ønsker at prøve nye veje til et job
eller måske egen virksomhed ?

• Innovation og diversitet. Sådan sammensætter man en divers medarbejderskare,
så der skabes innovation i virksomheden.

• Skal jeg starte egen virksomhed. Hvordan kommer jeg i gang ?

• Forandring i (arbejdslivet)livet. Hvordan kommer jeg videre?

• Stress, krise og identitet . Et dybdegående foredrag, der kan sætte en spændende, personlig udvikling i gang.

• Selvværd, visioner og visualisering. Få et bedre liv med større selvtillid.