OM AKADEMOS BIBLIOTEK KONTAKT

FÅ DIN EGEN PERSONLIGE JOBCOACH

(CLICK HERE FOR ENGLISH)


Akademos ApS har mere end 10 års erfaring med undervisning i jobcoaching
og vi har skaffet mere end 10.000 mennesker i job.

Jobcoachingen bliver givet af erfarne folk og er helt virksomhedsnær og direkte erhvervs og
jobrettet. Det er et grundlæggende princip for din deltagelse i vores forløb, at du selv skal være
aktiv og selv tage ansvaret for din egen situation – og komme videre!
Undervisningen foregår i centralt beliggende lokaler over for Nørreport Station.


Få din egen, personlige jobcoach
Det centrale i forløbet er samarbejdet mellem dig og din personlige jobcoach.
Sammen skal I løfte opgaven med at få dig i job. I fordeler selv opgaverne mellem jer -
og dermed skabes der god synergi, så du hurtigt kommer i job.

Forløbet er individuelt tilrettelagt.
Der indledes med en personlig samtale på 1-2 timer.
Her tegnes din faglige og personlige kompetenceprofil og I lægger sammen en strategiplan frem mod nyt job.
Din personlige jobcoach klarlægger matchet mellem dine jobønsker og de aktuelle muligheder.
Din jobcoach hjælper også med jobsøgningen (herunder ansøgninger, CV mv.) samt klarlæggelse
og udvidelse af dit netværk.

I forløbet indgår også elementet: ’Vis det bedste i dig’.
Det er en træning på 2-3 timer i den vanskelige jobsamtale og i præsentationsteknik.
Vi yder her ærlig sparring på din attitude, kropssprog, tøjvalg, personlig fremtræden mv.


Daglig kontakt
Der er daglig kontakt mellem dig og din jobcoach og sammen opsøger I relevante virksomheder
for at finde konkrete, nye job.


Der skal arbejdes
Du og din jobcoach arbejder bl.a. med:
• at skrive et godt CV
• at benytte dit personlige netværk
• elektronisk jobsøgning
• at skrive ansøgninger, også uopfordrede
• dine muligheder for forskellige støtteordninger, f. eks. private løntilskudsjob eller f.eks. voksenlærlingeordningen
• at starte din egen virksomhed.


Din jobcoach
Det er karakteristisk, at alle vore jobcoach’es er eller har været selvstændige erhvervsdrivende.
Alle har et indgående, praktisk kendskab til jobmarkedet i Hovedstadsregionen. Hertil kommer stor erfaring i jobformidling.


Referencer

“Akademos course gave me a really strong foundation on how to enter the Danish labor market. I got useful hints on how to write a good application and how to use and expand my professional network. The feedback I received on my resume was extremely useful because, before that, my CV reflected the Romanian job market.

Therefore, the course has my highest recommendation.”

Iulia Moraru MSc International Business

  Læs alle referencer

 

Kontaktoplysninger
Jobkonsulent Klaus Ebbesen,
tlf.: 2343 5803
Adresser
FOF/HOF, Kosmopol,
Fiolstræde 44 – 3. og 4. sal
1171 Kbh. K
Tilmelding
Alle tilmeldinger foregår via din
sagsbehandler i jobcentret.
Målgruppe
Arbejdsmarkedsparate
dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere.
Varighed
1-5 timer pr. uge.