OM AKADEMOS BIBLIOTEK KONTAKT

Aktuelle Kurser:

Akademos Kursusvirksomhed


Akademos’ undervisning er kursistcentreret og der fokuseres meget klart på kursisternes udvikling af
kompetencer og færdigheder til brug på arbejdsmarkedet. Det lægges vægt på kursisternes egen indsats.
Derfor er der også på alle kurser afsat ressourcer til individuel behandling af den enkelte kursists situation.

Som pædagogisk linie er der i forlængelse af kursernes direkte erhvervssigte lagt vægt på det
færdighedsudviklende hos den enkelte kursist. Undervisningen er virksomhedsnær, direkte erhvervsrettet og
med en tilknyttet mentorordning.

Undervisningen er modulopbygget af enkeltstående moduler. De har efter gennemførelsen en selvstændig værdi
for kursisterne. Der lægges meget vægt på cases.

Undervisningen gennemføres af lærere med både en teoretisk baggrund og praktisk erfaring fra området.
Alle faste lærere har dobbeltkvalifikationer. De har arbejdet praktisk indenfor det område, hvor de underviser;
de har undervisningserfaring ligesom de har en teoretisk uddannelse.

Det meste af undervisningen gives af aktive erhvervsledere, der er knyttet til AKADEMOS som eksterne lærere og gæstelærere.

Undervisningslokalerne er meget centralt beliggende med gode og hurtige offentlige transportmidler til alle dele af Hovedstadsregionen.

Undervisningen foregår sædvanligvis kl. 9.00-15.00. En del af kurserne gennemføres helt eller delvis som e-learning. På mange af kurserne er der praktikperioder.

 

Jobsøgningskurser

 

I samarbejde med FOF/HOF tilbyder Akademos ApS at hjælpe dig med at komme (tilbage) i job.
Gennem de sidste 10 år har vi skaffet jobs til mere end 1000 borgere.
Vi kan også hjælpe dig.

Men det kræver, at du selv tager ansvar og gør en indsats. Det er et grundlæggende princip, at du selv skal være aktiv i forløbene og selv tage ansvaret for din egen situation – og komme videre!

Vi selv er alle glade og positive mennesker, som sætter mennesket i centrum.


Indhold
Forløbet starter med en indledende samtale på 1-2 timer, hvor du får tegnet din kompetenceprofil, både jobmæssigt, socialt og personligt.
Med udgangspunkt heri lægges en plan for dit forløb. Planen indeholder en strategi for, hvordan du hurtigst muligt kommer i job/uddannelse.
Strategien bygger på dine jobønsker i kombination med de aktuelle job/uddannelsesmuligheder.

Straks efter startsamtalen starter jobsøgningen under vejledning, hvor der lægges vægt på den elektroniske og den personlige jobsøgning. Alle kendte jobsøgningsteknikker sættes ind.

Der ydes samtidig personlig jobcoaching gennem forløbet.

Undervisningen i forløbet er modulopbygget, så den i indhold og omfang kan tilpasses individuelt. Den gives af erfarne erhvervsfolk, som alle har et indgående kendskab til jobmarkedet i Hovedstadsregionen.

I samtlige forløb indgår følgende moduler:

• Personlig vejledning med henblik på (gen)indtræden på arbejdsmarkedet/uddannelsen.
• Jobsøgning, særlig elektronisk (jobnet, jobindeks og andre databaser) og personlig jobsøgning.
• Jobsamtalen i teori og praksis (rollespil).
• Udarbejdelse af CV.
• Ansøgninger, bl.a. uopfordrede.
• Analyse af jobannoncer.
• Min ret og pligt som ledig.
• Forskellige virksomhedskulturer.
• Præsentations- og salgsteknik, herunder kropssprog.
• Ledighed giver nye muligheder (om brancheskift).
• ”På job igen i morgen!” (om arbejdsmarkedsparatheden).
• Muligheder på det aktuelle arbejdsmarked.
• Forskellige tilskudsmuligheder, herunder voksenlærlingeordningen.
• Jobrotationsordningen.
• Opbygning af netværk.
• Kontakt til virksomheder/arbejdsgiver.
• Hvorfor fik jeg afslag?
• Personlig SWOT-analyse.
• Muligheder i selvvalgte 6-ugers kurser.
• ”Den danske model” (om arbejdsmarkedet).
• Få styr på din økonomi.
• En sund levevis.
• Virksomhedsbesøg.

Hvor længe?
Kurserne strækker sig over 1-2 uger med indtil 15 timers undervisning om ugen

Hvor?
Kurserne foregår i moderne, centralt beliggende lokaler hos
FOF/HOF Kosmopol, Fiolstræde 44 – 3.-4. sal 1171 K. (Hjørnet af Fiolstræde og Nr. Voldgade).

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger hos: Klaus Ebbesen, tlf. +45.23435803; www.kbh.fof.dk eller mail:match1@fof.dk

Tilmelding.
Alle tilmeldinger foregår via din sagsbehandler i A-kassen eller på jobcentret.