OM AKADEMOS BIBLIOTEK KONTAKT


Om Akademos


Idegrundlag

AKADEMOS tager sit udgangspunkt i det enkelte menneske og den enkelte bruger af vore produkter.
Vi er et kreativt og inspirerende miljø med hovedvægten på de humane værdier.

De humane værdier er grundlæggende for virksomheden. De præger vores undervisning såvel som
alle vore andre aktiviteter. AKADEMOS har dermed samme værdigrundlag, som de kunder, vi ønsker
at betjene. Det opfatter vi som et dynamisk element, der vil kunne frigøre et hidtil uudnyttet økonomisk
potentiale.

Vi ønsker at udvide den enkeltes funktionalitet som menneske og medarbejder. Det sker gennem
undervisning, og konsulentydelser.

Tilsammen giver det rent praktiske muligheder for at udnytte den enkeltes evner bedre og mere
effektivt i såvel arbejdslivet som i fritiden.

Videns-samfundet kræver livslang uddannelse. Det er en del af den globale vidensdeling.
Uddannelsessektoren og de kulturelle erhverv er en global vækstindustri med meget høje vækstrater.

Kompetenceudvikling og efteruddannelse af voksne mennesker med forskellig erhvervsbaggrund stiller særlige
pædagogiske krav. Kvalificeret undervisning kan kun leveres af professionelle undervisere, som tillige er professionelle indenfor deres fagområde.

De menneskelige og kulturelle parametre indgår som en meget vigtig del af AKADEMOS' undervisningen, i vore produkter og i vore øvrige aktiviteter.


Ejer og stifter

Klaus Ebbesen. Født 1946 på Frederiksberg. Mag. art. i forhistorisk arkæologi 1974. Dr. phil. 2006 på afhandlingen The Battle Axe Period - Stridsøksetid.
Tidligt politisk engageret, folketingskandidat 1968-80 samt indsuppleret medlem af folketinget i perioder 1978-9.
Adjunkt og senere lektor ved Københavns Universitet 1974-2000. Seniorforsker tilknyttet Nationalmuseet 2000-1.
Selvstændig erhvervsdrivende siden 1992. Ejer og leder af Akademos-koncernen.
Har skrevet talrige videnskabelige afhandlinger og bøger og udgivet skolebøger, populærvidenskabelige bøger m.m. KLaus Ebbesen er en flittig foredragsholder (www.klaus-ebbesen.dk).


Historie - hvem var Akademos?

Vor virksomhed har taget navn efter verdens ældste akademi.
Akademos var oprindelig en græsk sagnhelt. I oldtiden havde han sin helligdom i landlige omgivelser lidt udenfor Athen. Det var en stor olivenlund. Her lå hans gravkapel og tempel. Akademos gav navn til hele komplekset.
Det var netop her i Akademos, at den græske filosof Platon startede sin undervisning for små 2400 år siden.

På Akademos blev hele den vestlige verdens filosofi grundlagt. Det er samtidig verdens første universitet.
Det var i år 389 f. Kr., at Platon her startede sin løbebane som filosof. Hans undervisning blev videreført på stedet af Aristoteles og mange andre, mindre kendte filosoffer.

I tidens løb blev navnet på filosofskolen ændret fra "Akademos" til "Akademia".
Navnet er siden gået ind i alverdens sprog: på engelsk som academy; på dansk som et akademi.

Akademos eller Akademia er verdens hidtil længst eksisterede universitet. Det bestod i små 1000 år.
Skolen blev først lukket i år 529 e. Kr. af den romerske kejser Justinian. Da var dens navn for længst blevet et begreb.

I dag findes stedet midt inde i Athen. Arkæologiske udgravninger har afdækket ruinerne af Akademos gamle helligdom og de øvrige dele af verdens første Akademi.