OM AKADEMOS BIBLIOTEK KONTAKT

Outplacement Pakker: OUTPLACEMENT - PLUS OUTPLACEMENT - INDIVIDUEL


Nyt job i en fart

Står virksomheden overfor at skulle afskedige medarbejdere, kan det være værdifuldt for
alle parter at trække på Akademos’ mangeårige erfaring og forskellige produktpakker i
outplacement/genplacering

Netop nu er arbejdsmarkedet i drastisk forandring. Mange virksomheder må afskedige
medarbejdere - ofte virkelig gode folk, som har tjent virksomheden i mange år.
Det er her Akademos outplacement kommer ind.

Netop denne type medarbejdere fortjener en værdig og professionel afgang – en proces vi
gennem vor outplacement/genplacering kan sikre, så både den afskedigede, de
tilbageblevne medarbejdere og virksomheden selv står tilbage uden ridser i det dyrebare image.
Outplacement - BASIC


Outplacement Basic er et kursusformet program, der er rettet primært til funktionærer på alle niveauer.

Her er tale om et meget personligt outplacementkursus, hvor deltageren møder hver anden dag, og hvor der vil blive meget plads til personlige samtaler med hver enkelt deltager. Outplacement basis indeholder også effektiv, interaktiv rådgivning, der tager udgangspunkt i de muligheder og kompetencer, den enkelte har.

Akademos tilrettelægger dette outplacementforløb så vi sikrer optimale, personlige kontakt. Ofte kommer nogle ud fra dette kursus og går i gang med et helt andet job end de havde forestillet sig. Det er også en del af vor genplacering.

Det er en meget positiv outplacementproces, som ofte fører til en virkelig god ændring af den tidligere medarbejders livskvalitet.

Outplacementkurset kører løbende – og alle kan blive tilmeldt med kort varsel.

Varighed: 14 dage. Løbende tilmelding.

I outplacementkurset indgår bl.a. følgende:

• Afdækning af personlige og faglige kompetencer
• Udarbejdelse af kompetence cv
• Jobønsker
• Analyse af jobmuligheder
• Det skjulte jobmarked
• Dit og vores netværks muligheder
• Hvordan produktudvikler vi dig ?
• Personlig performance – du får din egen personlige mentor
• Idé-udvikling
• Iværksætteri – også en jobmulighed ?
• Analyse af det mulige job og arbejdsgiveren
• Jobsamtalen og lønforhandling samt ansættelseskontrakt
• Det nye job starter

TILBAGE TIL TOPPEN >>>
Outplacement - PLUS


Vælger virksomheden vores Outplacement-PLUS, tilbyder vi jobgaranti. Hvis medarbejderen ikke er kommet i arbejde indenfor 3 måneder, sender vi pengene retur.

Den rigtige outplacementløsning
Kandidaten får en fast konsulent, som er partner hos os, og ikke en tilfældig medarbejder, der kan en masse teori om outplacement, men aldrig selv har prøvet at have lederansvar.
Alle vore partnere har sideløbende med arbejdet med outplacement/genplacering i Akademos andre ledende jobs. De er derfor ALTID opdateret på, hvad der sker på arbejdsmarked.

Tid nok!
I vores Outplacement PLUS-løsning anvender vi alt det bedste, vi har lært gennem de sidste 21 år. Vi anvender "state of art"-profiler og kompetenceværktøjer sammen med møder og sessioner, der får lov til at tage den tid, som er nødvendig for at komme helt igennem. Som udgangspunkt afsætter vi et fast tidsrum, men sessionen/mødet stopper ikke før både kandidat og outplacementkonsulent er enige om, at man er igennem og ikke har mere på hjertet.

Adgang og dialog med hele Akademos' partnerkreds uden forbehold
Kandidater med jobgaranti får mulighed for at møde alle partnere i Akademos. Her kan de udnytte det meget omfattende netværk, som Akademos' partnere har i såvel indland som udland. I praksis foregår dette oftest som en jævnbyrdig dialog over en god arbejdsfrokost.

Vi gør det, der skal til!
Vi er ikke bange for at gøre det, der skal til, herunder også at deltage i møder med f.eks bank og revisor, hvis en kandidat ønsker at se på muligheden for at blive selvstændig. Vi har også erfaring med at sende kandidater til udlandet for jobsamtaler. Begge dele er en del af vor outplacement/genplacering.

Den typiske proces
Processen med genplacering indeholder bl.a.:
Indledende samtale med kandidaten
Velkomst, generel introduktion og gensidig præsentation. Kandidatens historie.

Opfølgende samtale
Planlægning (handlingsplan) for den kommende periode; "hvor er mit ståsted nu"-samtale. Kompetence- og interessesamtale.

Brainstorming - alle tanker er tilladt
Hvad vil kandidatens egentlig - er der en livsdrøm og hvorfor er den (ikke) opfyldt. Hvor skal vi hen? Kan og vil kandidaten forfølge livsdrømmen, og/eller evt. leve af sin hobby. Andre drømme/mål, opsætning af livs- og karrieremål.

Beslutningsmøde/proces
"Hvad er det, vi går efter"- beslutning, udkast til en stringent plan for genplaceringen for for at komme i mål.

C.V. og databaser
Gennemgang af C.V.
Gennemgang af aktuelle jobdatabaser og evt. placering i disse.
Gennemgang af relevante virksomheder og plan for, hvordan vi kommer i kontakt med disse gennem Akademos’ outplacement.

Træning i jobsamtaler - personlig coaching m.v.
Træning i jobsamtale, evt. med ekstern partner, gennemgang af godt og skidt. Personlig fremtræden osv.

Mål - og i DET rigtige job
Kandidaten får et job, hjælp til kontrakt m.v.

TILBAGE TIL TOPPEN >>>
Outplacement - INDIVIDUEL

Outplacement Individuel er helt individuelt tilrettelagte outplacementforløb. Det kan aftales både for den enkelte virksomhed eller den enkelte medarbejder.
Outplacement Individuel kan omfatte fra ganske få timers indsats til meget lange forløb for personer, som har andet end opsigelsen/ledigheden som problem.

Til Akademos er også knyttet en socialrådgiver, som kan håndtere personer, der er i fare for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet - eller rent faktisk allerede er blevet det.

TILBAGE TIL TOPPEN >>>