TEAM OM AKADEMOS BIBLIOTEK KONTAKT


Job på særlige vilkår

Formål.
Formålet er at bringe mennesker med en nedsat erhvervsevne ind på arbejdsmarkedet – enten i skånejob
eller fleksjob. Dette gælder både handicappede og mennesker med lange lange sygdomsforløb pga. fysiske
eller psykiske lidelser samt sociale problemstillinger.

Generelt.
Vore konsulenter skaffer fleksjobbene/skånejobbene, og indgår alle aftaler, indenfor 3 måneder efter
kontraktens indgåelse.

Forløbet med at bringe borgerne fra ledighedsydelse til fleksjob/skånejob rettelægges individuelt, og foregår
i den lediges egen kommune.

Hvorfor?
Det rummelige arbejdsmarked skal ikke bare være ord. Alle skal have mulighed for at bestride det fleksjob
de ønsker.

Det er ideen bag ordningen, og Akademos tager formuleringen ”stillinger på særlige vilkår” helt bogstavligt. Således skræddersys stillingerne til den enkelte borger.

Hvad gør vi?
Arbejdet med at skaffe det rigtige fleksjob/skånejob starter med en indledende kompetenceafklaring, både af jobmuligheder samt faglige og personlige kompetencer.
Der gives en udførlig vejledning i støtteordninger for borgere på ledighedsydelse. Herunder vejledes der ligeledes om JobLivDanmark, DUKH og CABI. Den pågældende får orientering om det aktuelle arbejdsmarked og dets muligheder samt relevante regelsæt. Arten og karakteren af det ønskede fleksjob/skånejob diskuteres grundigt, herunder i særdeleshed de skånehensyn, der danner baggrund for bevillingen af fleksjobbet/skånejobbet. Det samme gør den lediges situation på fleksjobbet/skånejobbet ude i virksomhederne.

Borgeren og konsulenten tager en rundbordsamtale ude på den kommende arbejdsplads og udarbejder kontrakten, der sikre rettighederne i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne. Gennem hele forløbet sker der en individuel coaching af den ledige.

Slutteligt afvikler Akademos en ½ årlig opfølgning på arbejdspladsen, for at sikre at den pågældende er faldet godt til, og arbejdsgiveren overholder kontrakten.

Mentorordning.
Som tilkøb kan også arrangeres en mentorordning. Mentorordningen har til opgave at fastholde den handicappede i fleksjobbet. Den omfatter coaching med en løbende kontakt pr. telefon og e-mail samt mindst to fysiske møder på arbejdspladsen.

Konsulent-service.
Kommunerne kan bestille besøg af en handicap-konsulent, som orienteret personalet om tilskudsmuligheder, hjælpemidler, mulighederne for flexjobs/skånejob samt andre relevante emner i forbindelse med arbejdet på at få handicappede i job.