OM AKADEMOS BIBLIOTEK KONTAKT


Akademos Virksomhedsrådgivning


Det er en uvant proces at skulle afskedige medarbejdere, og det kan give meget uro
i hele organisationen, hver gang medarbejdere bliver afskediget. Ofte kan det være
en fordel at have erfarne konsulenter til at bistå med processen, så den bliver så lempelig
som mulig for alle parter.

I forbindelse med outplacement og genplaceringsarbejde for vore kunder blandt offentlige
og private virksomheder, får vi ofte en dyb indsigt i virksomhedens liv og dens organisation.
Derfor er det naturligt for os, at arbejde med andre processer end outplacement.

Partnerne i Akademos har alle mange års erfaring i selvstændig drift af virksomhed, hvorfor
vi tilbyder virksomhedslederne en række forskellige konsulentydelser, som det nogle gange
kan være fordelagtigt at lade udføre af eksterne personer.

Således har vi stor ekspertise i gennemførelse af :

• Den svære afskedigelsessamtale
• Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
• Arbejdspladsvurderinger (APV)
• Større motivation på arbejdspladsen – gå-hjem-møde
• Mentorordning ved ansættelse af indvandere
• Search og selection af nye medarbejdere

Kontakt os for en uforpligtende dialog om ovenstående og andre opgaver.